Cennik

NOWY CENNIK ZAJĘĆ 2017/2018

GRUPY FLAMENCO TECHNIKA + CHOREOGRAFIA (90 minut): karnet 4 zajęcia 180 PLN /  karnet ważny 30 dni

MODUŁ TECHNIKI (pierwsze 50 minut grupy technika + choreografia): karnet 4 zajęcia 80 PLN /  karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

SEVILLANAS (60 minut): karnet 4 zajęcia 120 PLN / karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

KASTANIETY (60 minut): karnet 4 zajęcia 120 PLN / karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

FLAMENCO BASIC (60 minut): karnet 4 zajęcia 120 PLN / karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

KLASA BATA DE COLA (60 minut): karnet 4 zajęcia 160 PLN  /  karnet ważny 30 dni

POJEDYNCZE WEJŚCIE FLAMENCO TECHNIKA + CHOREOGRAFIA: 45 PLN

POJEDYNCZE WEJŚCIE FLAMENCO TECHNIKA: 25 PLN

LEKCJE INDYWIDUALNE FLAMENCO: 100 - 120 PLN (ustalane indywidualnie)

 

PILATES (55 minut): karnet 4 zajęcia 100 PLN  /  karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

PILATES (55 minut): karnet 8 zajęć 160 PLN  /  karnet ważny 30 dni lub honorujemy karty MULTISPORT PLUS / zgodnie z regulaminem poniżej

TRENING PERSONALNY (55 minut) : 100 - 150 PLN (ustalane indywidualnie)

 
Karnety są ważne miesiąc od daty zakupu. Zajęć nie wykorzystanych nie przepisujemy i nie zwracamy za nie pieniędzy. Niewykorzystane w karnecie zajęcia można odrobić w ciągu 30 dni po uzgodnieniu tego z instruktorem.

Wystawiamy faktury VAT.

 

HONORUJEMY KARTY BENEFIT MULTISPORT PLUS ORAZ KARNETY OK SYSTEM - regulamin dla użytkowników kart poniżej.

 

REGULAMIN dla Użytkowników kart Multisport:

Multisport-Plus---Awers

1. W ramach Multisport rozliczane są tylko kursy / zajęcia oznaczone hasłem "honorujemy karty Multisport".
2. Przy zapisie na kurs Użytkownik wpłacagotówkową kaucję w wysokości wartości całego kursu (cena regularna kursu, bez zniżek).
3. Przy zapisie na cykliczne zajęcia Użytkownik wpłaca gotówkową kaucję w wysokości wartości miesięcznego karnetu na zajęcia (cena regularna karnetu, bez zniżek).
4. Każda nieobecność na zajęciach skutkuje pobraniem z kaucji równowartości pojedynczych zajęć.
5. Kaucja jest rozliczana zwrotnie na ostatnich zajęciach w ramach kursu / na koniec miesiąca trwania zajęć. Użytkownik odbiera kaucję pomniejszoną o wartość opuszczonych zajęć.
6. Kwota pobrana z kaucji jest poświadczona paragonem fiskalnym lub fakturą VAT (wedle życzenia Użytkownika).

W RAMACH MULTISPORT ZAPRASZAMY NA: PILATES, TECHNIKĘ FLAMENCO, FLAMENCO BASIC, KURSY SEVILLANAS, WYBRANE CHOREOGRAFIE

 

ok system kl 0

Do karnetu OK SYSTEM na zajęcia tańca w naszym Studio obowiązuje dopłata 10 PLN za zajęcia choreograficznei brak dopłat za zajęcia pilates i techniki tańca.
W RAMACH OK SYSTEM ZAPRASZAMY NA: PILATES, TECHNIKĘ I CHOREOGRAFIĘ FLAMENCO, FLAMENCO BASIC, SEVILLANAS, KASTANIETY