Cennik

 CENNIK ZAJĘĆ 2019/2020

Miesięczna opłata za udział w zajęciach jednej grupy technika + choreografia na poziomach BASIC - zaawansowanego oraz Sevillanas : 180 PLN/z kartą MS 130 PLN

 

Miesięczna opłata za udział w zajęciach grupy technika + choreografia na poziomie zaawansowanym plus (zajęcia dwa fazy w tygodniu): 320 PLN/z kartą MS 220 PLN

 

Miesięczna opłata za udział w zajęciach technika i choreografia z Bata de cola : 160 PLN/z kartą MS 110 PLN

 

Pojedyncze zajęcia powtórkowe : 30 PLN/ z kartą MS 20 PLN

 

HONORUJEMY KARTY BENEFIT MULTISPORT PLUS  - regulamin dla użytkowników kart poniżej.

 

REGULAMIN dla Użytkowników kart Multisport:

Multisport-Plus---Awers

1. W ramach Multisport rozliczane są tylko kursy / zajęcia oznaczone hasłem "honorujemy karty Multisport".
2. Przy zapisie na kurs Użytkownik wpłacagotówkową kaucję w wysokości wartości całego kursu (cena regularna kursu, bez zniżek).
3. Przy zapisie na cykliczne zajęcia Użytkownik wpłaca gotówkową kaucję w wysokości wartości miesięcznego karnetu na zajęcia (cena regularna karnetu, bez zniżek).
4. Każda nieobecność na zajęciach skutkuje pobraniem z kaucji równowartości pojedynczych zajęć.
5. Kaucja jest rozliczana zwrotnie na ostatnich zajęciach w ramach kursu / na koniec miesiąca trwania zajęć. Użytkownik odbiera kaucję pomniejszoną o wartość opuszczonych zajęć.
6. Kwota pobrana z kaucji jest poświadczona paragonem fiskalnym lub fakturą VAT (wedle życzenia Użytkownika).