Gala SUEÑOS - koncert końcowosemestralny

Serdecznie zapraszamy na nasz pokaz na koniec semestru! 

Pokażemy wiele różnych stylów flamenco, choreografie solo i w grupach, w ruch pójdą Mantony, wachlarze i ogony (bata de cola)!

Na scenie tańczący i śpiewający (!) uczniowie SUEÑOS, na gitarze zaakompaniuje nam Damian Kowaliński!

Serdecznie zapraszamy!  

Klub PROZA , Przejście Garncarskie 2

6.02.2020 (czwartek), godz. 19:00

Wstęp wolny